--
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Zie ook de Privacy Policy.

Sluiten
Gineke 52018 6 (2) Gineke 52018 6 (2)

Gineke Koot

Gineke Koot, gevestigd aan Ypesteinerlaan 95, 1851 ZT, Heiloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Gineke Koot
Ypesteinerlaan 95
1851 ZT Heiloo
06-52258597
www.ginekekoot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gineke Koot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u bij ons een offerte aanvraagt via de website, of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt of een overeenkomst met ons aangaat. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam plus adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (alleen functionele cookies)
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij maken een dossier aan over u/ uw gezondheid. Dit is uitstekend beveiligd en gegevens zullen nooit gekoppeld worden aan de website. Dit staat volledig los van elkaar vanwege geheimhoudingsplicht. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via energy@ginekekoot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Gineke Koot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (indien nodig)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Gineke Koot analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Gineke Koot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gineke Koot neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gineke Koot) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gineke Koot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die worden gegeven voor het aanvragen van een consult worden verwijderd zodra de teruggekoppelde offerte door de klant wordt geweigerd. Persoonsgegevens van klanten die akkoord gaan worden onthouden voor persoonlijk contact tijdens de afname van onze diensten. Wanneer klanten langer dan twee jaar geen contact meer hebben gehad met Gineke Koot dan zullen deze persoonsgegevens worden verwijderd (behalve gegevens die nodig zijn voor de belasting).

Delen van persoonsgegevens met derden

Gineke Koot verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gineke Koot gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden wij bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Gineke Koot maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Gineke Koot doet dit om te kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics levert overzichtelijke rapportages over het gebruik van onze website. Google Analytics genereert informatie over uw gebruik van onze website door een zogenoemde cookie te plaatsen op uw computer.

Gineke Koot heeft met Google Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google Analytics voor ons verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd en is niet persoonlijk herleidbaar. Gineke Koot heeft Google Inc. geen toestemming gegeven deze informatie te delen met eigen commerciële afdelingen of deze te verschaffen aan derden, tenzij Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Op dit laatste heeft Gineke Koot helaas geen invloed.

Active Campaign
Gineke Koot gebruikt Active Campaign voor het versturen van e-mails. Als je bijvoorbeeld een e-book aanvraagt, komen je gegevens terecht bij deze externe partij.

Active Campaign houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Ook wordt gewerkt met labels. Daardoor is het mogelijk om e-mails naar een bepaald deel van de mailinglijst te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gineke Koot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar energy@ginekekoot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gineke Koot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gineke Koot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via energy@ginekekoot.nl

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Voldoet Gineke Koot aan de AVG?

Jazeker, Gineke Koot heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoen. We hebben onder andere: de actuele privacy verklaring gemaakt, cookie statement gemaakt en hebben strikte regelingen getroffen als het gaat om tracking en meetbaarheid. Daarbij bieden wij de klant inzicht in de persoonsgegevens, deze kunnen zij inkijken, wijzigen of verwijderen.